Cégünkről

Őszi lomtalanítás 3. hét

2016.09.26.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2016. szeptember 21-től, 2016. október 19-ig Gyulán - városrészenként - az alábbiakban felsorolt időpontokban, DÍJMENTES LOMTALANÍTÁSI AKCIÓT szervezünk:

2016. szeptember 21. – Dénesmajor, Gyulavári, Újvári
2016. szeptember 28. – Galbácskert, Krinolinkert, Kastélykert, Magyarváros, Kisváros
2016. október 5. – Máriafalva, Szentpálfalva, Ajtósfalva, Városerdő, Szentbenedek
2016. október 12. – Törökzug, Németváros, Újgyula
2016. október 19. – Nagyrománváros, Újváros

HONLAPUNKON MINDEN HÉTEN MEGJELENTETJÜK AZ AKTUÁLIS UTCALISTÁT IS!

2016. október 5-én (szerdán) az alábbiakban felsorolt területekről szállítjuk el - a maximum 1 m3 mennyiségű lomot– díjmentesen:

Utcák: Ajtóssy u., Almássy K. tér, Arany J. u., Aranyág u., Babits u., Bem J. tér, Bem J. u., Bercsényi u., Csikoséri sor, Csokonai u., Dobó u., Dobozi u., Dombi u., Faiskola u., Fecske u., Fürj u., Garay u., Gyöngyösi u., Halácsi u. , Henyei u., Hódi u., Hunyadi u., Ibolya u. (1-15-ig, 10-12-ig), Irinyi u., Juhász Gy. u., Kárpát u. (15-23-ig, 24-32-ig), Kaffka M. u., Kazinczy u., Kertes u. , Kertész u., Kisfaludy u., Kisökörjárás, Kiss E. u., Knézich u., Kölcsey u., Lenkei u., Lilaakác u., Madách u., Maróthy u., Mikszáth K. u., Móra F. u., Oláh Gy. u., Pósteleki u., Radnóti u., Sarkadi u., Szigligeti u., Temető u., Tessedik u., Tompa u., Vadvirág u., Vajda u., Vasút u., Vasvári u., Vörösmarty u., Nagyfenék, Városerdő

TÖMBLAKÁSOK: Budrió ltp., Pósteleki sor, Törökzugi sor, Ajtóssy u.
Városerdő üdülőterület

Az akció során – 2016. október 5-én (szerdán) - maximum 1 m3 mennyiségű lomot, díjmentesen elszállítunk. A sütőolaj, a sütőzsiradék valamint az elektromos hulladék gyűjtése nem a házaktól történik.

A sütőolaj, a sütőzsiradék begyűjtését a BIOFILTER Zrt. munkatársai, 2016. október 15-én (szombaton) 9:00 és 13:00 óra között az alábbi gyűjtőpontokon végzik: Nagypiac parkoló (Október 6. tér), Kispiac parkoló (Törökzug - szolgáltató sor), Paradicsomi városrész-Rulikowski u. eleje, ABC melletti parkoló.

Javasoljuk, hogy a sütőolaj és a sütőzsiradékokat (a zsírt még folyós állapotban) öntse műanyag tárolóedénybe (pl.: pet palack), azt zárja le és a következő lomtalanításig így tárolja.
Kérjük, hogy a lomtalanítás során elszállítandó hulladékokat legkésőbb 6:00 órára helyezze ki a ház elé. A nagyobb méretű tárgyakat maximum 1,0 x 1,0 x 0,8 m méretűre szíveskedjen összedarabolni, hogy a kukás kocsi beöntő nyílásán beférjen.

Az akció ideje alatt a Hulladékátrakó állomáson díjmentesen átvesszük alakosság által kiszállított lomot.
Egyidejűleg tájékoztatjuk, hogy a Hulladékátrakó állomás nyitva tartási ideje alatt, egész évben díjmentesen fogadjuk a szárazelemet, az elektromos és elektronikai hulladékot (televízió, rádió, hűtő-fagyasztószekrény, számítógép stb.), valamint a gumiabroncsot.

A Komposztálótelep nyitva tartási ideje alatt, azon ingatlanhasználóktól, akiknek a biohulladékra vonatkozóan érvényes közszolgáltatási szerződésük van, - évente 1 m3 mennyiségig - díjmentesen fogadjuk, az általuk kiszállított biohulladékot. Az ezt meghaladó mennyiségért tonnánként 6.400.-Ft+ÁFA (8.128.- Ft) díjat kell fizetni.

A Hulladékátrakó állomás (Kígyósi út) és a Komposztálótelep (Eleki út) nyitva tartása a honlapunkon a „Tevékenységek/Szelektíven gyűjthető hulladékok” menüpontban megtalálható.

Az alábbi hulladékok nem tartoznak a lomtalanítás körébe:
• A szelektív hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezhető üveghulladék, továbbá az itt elhelyezhető, illetve a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés keretében gyűjtött papír-, műanyag-, italos karton-, alumínium italos doboz.
• Építési törmelék (elhelyezhető a Hulladékátrakó állomáson)
• Biohulladék (elhelyezhető a Komposztálótelepen)
• Vegyes háztartási hulladék (a rendszeres hulladékszállítás során elvisszük)

Kérjük, hogy ezen hulladékokat ne tegye a ház elé, mert nem szállítjuk el. Köszönjük megértését!

VÁLOGASSUNK A HOLNAPÉRT!
*****

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékgazdálkodási ágazat állami átszervezése, valamint a Társaságunk számára előírt jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve az alábbi tájékoztatással élünk!

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. – jelenlegi információnk szerint –további hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló számlát (az esetleges helyesbítő számla kivételével) a saját nevében nem bocsát ki. A Társaságunk felé fennálló hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlából eredő fizetési kötelezettsége a 2016. március hónapban és azt megelőzően teljesített szolgáltatási számlák esetében áll fenn, melyet kérünk mielőbb kiegyenlíteni részünkre (díjbeszedő munkatársunknál, Ügyfélszolgálati Irodában, egyedi átutalással).
A későbbiekben a számla kibocsátó az NHKV Zrt. lesz, melynek ezzel kapcsolatos közleményét az alábbiakban továbbítjuk:

„Tisztelt Ingatlanhasználó!
Korábbi tájékoztatásunknak megfelelően, ezúton értesítjük, hogy az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. a Magyar Bankszövetséggel folytat egyeztetéseket. Mindezt annak érdekében kezdeményeztük, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználók számára az NHKV Zrt., mint a díj beszedésére jogosult kedvezményezett részére történő pénzügyi teljesítésre való áttérés, főként a beszedési megbízásokat illetően, a lehető legkevesebb kellemetlenséggel valósuljon meg! Tájékoztatjuk Önöket továbbá, hogy az NHKV Zrt., mint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj jogosultja hamarosan közzéteszi azon bankszámlaszámot, amelyre az ingatlanhasználók a díjat a továbbiakban teljesíteni tudják.

Az NHKV Zrt. elsődleges célja, hogy a közszolgáltatást igénybevevőket semmilyen hátrány ne érje az NHKV Zrt. részére történő számlafizetéssel kapcsolatos átállás során. Ennek megfelelően további tájékoztatásig, illetve a számlázás megkezdéséig Önt, mint ingatlanhasználót további teendő nem terheli.
A bankszámlaszámmal kapcsolatban hamarosan tájékoztatni fogjuk!

Üdvözlettel,
NHKV Zrt.”

A közlemény megtalálható az NHKV Zrt. honlapján (www.nhkv.hu), ahol a későbbiekben tájékozódhat a hulladékgazdálkodás aktualitásairól.

Tisztelettel

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.

*****

 

Tisztelt Ingatlanhasználó!

Ezúton hívjuk fel a figyelmét, hogy egy egységes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer kialakítása érdekében az állam létrehozta az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, mely a jövőben biztosítja a közszolgáltatási díj számlázását és a díjak beszedését.
Erre tekintettel kérjük, hogy amennyiben Ön csoportos beszedési megbízással, átutalással vagy egyéb elektronikus számlafizetési módszerrel (pl. Díjnet) fizeti a közszolgáltatási díjat, az alábbiak szerint, legkésőbb 2016.04.30-ig szíveskedjen módosítani a díj jogosultjának adatait. A számlabefizetéssel kapcsolatos adatokról (számlatulajdonos neve, bankszámlaszámla) a www.nhkv.hu weboldalon tájékozódhat 2016.04.15.-től, illetve arról a későbbiekben is kap tájékoztatást. Abban az esetben pedig, ha Ön készpénz-átutalási megbízással (csekken) teljesíti díjfizetését, akkor továbbra is az eddig megszokottak szerint járhat el.
Április 1-jétől javasoljuk - a legkényelmesebb díjkiegyenlítési megoldásra - a csoportos beszedési megbízásra való áttérést.
A számlázással és az április 1-je utáni teljesítésre vonatkozó díjfizetéssel kapcsolatban az NHKV Zrt. ügyfélszolgálatot üzemeltet a jövőben, amelynek elérhetőségeit 2016.04.30.-tól a www.nhkv.hu weboldalon, illetve későbbi tájékoztatásunkban találja.
Az április 1-je előtti időszak szolgáltatási teljesítésre vonatkozó díjkiegyenlítése, továbbá a közszolgáltatás egyéb ügyeinek intézésére a helyi közszolgáltató továbbra is biztosítja az ügyfélszolgálati ellátást, a korábbi gyakorlatnak megfelelően.

A közszolgáltatási rendszer átalakulásával kapcsolatosan fontos hangsúlyozni:

• A hulladékgazdálkodási díj nem változik!
• A hulladékszállítási szolgáltatás színvonala emelkedik.
• Az elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtési rendszer országos lefedettsége nő.
• A műszaki ügyfélszolgálati rendszer a közszolgáltatóknál megmarad.

Tisztelt Ingatlanhasználó!
Ezúton is köszönjük segítő együttműködését. Bízunk abban, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszert érintő átalakítások mielőbb az Ön számára is érzékelhető minőségbeli javulást fognak eredményezni. Kérdés esetén forduljon bizalommal az NHKV Zrt. munkatársaihoz.
Tisztelettel:
NHKV Zrt.

******

Tisztelt Ügyfelünk!

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan tájékoztatjuk, hogy Társaságunk 2015. július 1-től, havi 1x-i alkalommal az ingatlanokon keletkezett, elkülönítetten gyűjtött papírhulladékot, csomagolási műanyag-, és fémhulladékot elszállítja.
Az ingatlanon keletkezett üveghulladékot továbbra is a város 30 pontján található szelektív hulladékgyűjtő szigeteken helyezheti el!
Ügyfeleinknek továbbra is lehetősége van a papírhulladék, valamint a csomagolási műanyag-, és fémhulladék gyűjtőszigeteken történő elhelyezésére is! A szigeteket Társaságunk továbbra is üzemelteti.
Az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat Társaságunk havonta 1x szállítja el az alábbi időpontokban és területekről:

Társaságunk minden hónap első hétfőjén szállítja el az alábbi területeken lévő ingatlanokon keletkezett szelektíven gyűjtött hulladékokat!

Hétfő: Alkotmány u., Alsósor u., Aulich u., Bajcsy Zs. u., Bánya u., Bástya u., Béke tér, Béke u., Bodza u., Botond u., Böki u., Csendes u., Cserjés u., Dancza u., Darvas u., Délibáb u., Derkovics u., Duzzasztó u., Erdős K. köz, Fehér-Körös u., Gallacz u., Gát u., Határ u., Horgász u., Hóvirág köz, Illyés Gy. u., Iskola u., József A. u., Kastélykert u., Kertalj sor, Kinizsi u., Kisbök u., Kisvasút u., Kodály u., Kohán u., Kökény u., Kurta u., Láncház u., Lázár u., Liget u., Liliom köz, Madarász köz, Malom u., Malomsor u., Nagybök u., Petőfi u., Pfiffner P. u., Pöltenberg u., Rábai u., Rajk u., Rulikowszki u., Sirály u., Sport u., Szabó P. u., Szarkaláb u., Széchenyi tér, Széchenyi u., Szegfű u., Szíkfű u., Szinyei köz, Szív u., Szőlőskert u., Szőlőskert üdülő, Szőnyi köz, Szüret u., Táncsics u., Temesvári u. (70-től), Terényi u., Tornya köz, Új élet u., Új sor u., Vértes u., Zrínyi u., Zsák u., Zug u.
Tömblakások: Lahner, Nagysándor J., Paradicsomi lakópark, Rulikowszki
Dénesmajor
2016. évben hétfői napokon esedékes szállítási időpontok a következők:
- 2016. január 4.
- 2016. február 1.
- 2016. március 7.
- 2016. április 4.
- 2016. május 2.
- 2016. június 6.
- 2016. július 4.
- 2016. augusztus 1.
- 2016. szeptember 5.
- 2016. október 3.
- 2016. november 7.
- 2016. december 5.

Társaságunk minden hónap első keddjén szállítja el az alábbi területeken lévő ingatlanokon keletkezett szelektíven gyűjtött hulladékokat!

Kedd: Álmos V. tér, Alpár u., Attila u., Bajza u., Balázs D. u., Bárdos u., Báthory u., Batthyány u., Bethlen u., Bocskai u., Brassói u., Cinka P. u., Csatorna u., Csiga u., Damjanich u., Deák F. tér, Diófa u., Dob u., Eszperantó tér, Hársfa u., Híd u., Honvéd u., Ince pápa u., József A. tér, Karácsonyi u., Kassai u., Katona J. tér, Kálvária sor, Késmárki u., Kígyó u., Kis J. alt. u., Klapka u., Kolozsvári u., Kossuth tér, Körgát u., Körös u., Kulcs u., Laktanya u., Mágocsi u., Mátyás király u., Október 6. tér, Orsovai u., Pacsirta u., Part u., Pozsonyi u., Rákóczi F. u., Réz J. u., Semmelweis u., Sinka u., Síp u., Szabadkai u., Székely A. u., Szentháromság u., Szt. István u., Szt. László u., T. u., Temesvári u., Tavasz u., Thököly u., Varsándi u., Vásár u.,, Vásárhelyi P. u., Wesselényi u., Zrínyi M. tér
Tömblakások: Bajza u., Honvéd ltp., Kossuth tér, Mágocsi u., Szt. István u., Vásárhelyi P. u.
2016. évben keddi napokon esedékes szállítási időpontok a következők:
- 2016. január 5.
- 2016. február 2.
- 2016. március 1.
- 2016. április 5.
- 2016. május 3.
- 2016. június 7.
- 2016. július 5.
- 2016. augusztus 2.
- 2016. szeptember 6.
- 2016. október 4.
- 2016. november 8.
- 2016. december 6.

Társaságunk minden hónap első szerdáján szállítja el az alábbi területeken lévő ingatlanokon keletkezett szelektíven gyűjtött hulladékokat!

Szerda: Ajtóssy u., Almássy K. tér, Arany J. u., Aranyág u., Babits u., Bem J. tér, Bem J. u., Bercsényi u., Csikoséri sor, Csokonai u., Dobó u., Dobozi u., Dombi u., Faiskola u., Fecske u., Fürj u., Garay u., Gyöngyösi u., Halácsi u., Henyei u., Hódi u., Hunyadi u., Ibolya u. 1-5, 6-12., Irinyi u., Juhász Gy. u., Kárpát u. 15-23, 24-32., Kaffka M. u., Kazinczy u., Kertes u., Kertész u., Kisfaludy u., Kisökörjárás, Kiss E. u., Knézich u., Kölcsey u., Lenkei u., Lila akác u., Madách u., Maróthy u., Mikszáth K. u., Móra F. u., Oláh Gy. u., Pósteleki u., Radnóti u., Sarkadi u., Szigligeti u., Temető u., Tessedik u., Tompa u., Vadvirág u., Vajda u., Vasút u., Vasvári u., Vörösmarty u., Nagyfenék
Tömblakások: Budrió ltp., Pósteleki sor, Törökzugi sor, Ajtóssy u.
2016. évben szerdai napokon esedékes szállítási időpontok a következők:
- 2016. január 6.
- 2016. február 3.
- 2016. március 2.
- 2016. április 6.
- 2016. május 4.
- 2016. június 1.
- 2016. július 6.
- 2016. augusztus 3.
- 2016. szeptember 7.
- 2016. október 5.
- 2016. november 2.
- 2016. december 7.

Társaságunk minden hónap első csütörtökén szállítja el az alábbi területeken lévő ingatlanokon keletkezett szelektíven gyűjtött hulladékokat!

Csütörtök: Adler I. u., Apor V. tér, Árnyas u., Balassa u., Bárány u., Baross u., Bársony u., Berzsenyi u., Blanár u., Bodoky u., Budai Nagy Antal u., Csabai u., Cselebi u., Dobay u., Dobos István u., Dürer u., Első u., Epreskert u., Ferencesek tere, Ferenczy,, Béni u., Földvári u., Gárdonyi Géza u., Göndöcs u., Gyep u., Gyóni Géza u., Gyulai G. A. u., Hosszú u., Ilosvai u., Ív u., Jász Lukács u., Jókai u. , József Dezső u., K. Schriffert u., Kis u., Komáromi u., Kosár u., Kőműves u., Köröspart u., Leiningen u., Liszt F. u., Nuszbek u., Nürnbergi u., Mogyorossy u., Pap u., Patócsy u., Petik A. u., Scherer F. u., Selyem u., Stéberl A. u., Szőlős u., Szent József u., Szerecsen u., Tinódi u., Tormássy tér, Török I. u., Vértanúk u., Virág u., Vízi u., Zöldi u.
Tömblakások: Bodoky u., Budapest krt., Göndöcs u., Jókai u., Patócsy u., Vértanúk u., Bartók Béla u., Blanár u.
2016. évben csütörtöki napokon esedékes szállítási időpontok a következők:
- 2016. január 7.
- 2016. február 4.
- 2016. március 3.
- 2016. április 7.
- 2016. május 5.
- 2016. június 2.
- 2016. július 7.
- 2016. augusztus 4.
- 2016. szeptember 1.
- 2016. október 6.
- 2016. november 3.
- 2016. december 1.

Társaságunk minden hónap első péntekén szállítja el az alábbi területeken lévő ingatlanokon keletkezett szelektíven gyűjtött hulladékokat!

Péntek: Ady E. u., Akácos u., Árpád u., Bacsó B. u., Béke sgt., Bihari u., Corvin u., Dózsa Gy. u., Ecsedi u., Eminescu u., Eötvös u., Erdélyi S. u., Erkel tér, Ernyő u., Erzsébet u., Fekete sas u., Furminc u., Gábor Á. u., Galamb u., Görbe u., Gyár u. , Gyulai u., Hajnal u., Hajós u., Halász sor, Hétvezér u., Hold u., Horváth F. u., Ibolya u. 2-4., Huszka u., Kálvin u., Kapa u., Kárpát u. 3-13, 6-22., Károly Róbert u., Kenyérsütő u., Kerecsényi u., Kerék u., Kétmalom u., Kossuth u., Kőrösi Csoma S. u., Kurucz u., Lehel u., Megyeház u., Mikes Kálmán u., Móricz u., Munkácsy u., Nagyváradi u., Pálffy u., Pomucz u., Régitemető u., Réthy L. u., Sánc u., Sáros u., Sittye u., Somogyi B. u., Szakáll L. u., Szarvas u., Szegedi Kis István u., Szélső u., Szép u., Szilva u., Tiborc u., Toldi köz, Toldi u., Tomcsányi u., Toronyi u., Újülés u., Vadaskert u., Vár u. , Városház u., Veress E. u., Villa u., Zsinór u.
Tömblakások: 48-as u., Béke sgt., Eötvös u., Harruckern tér, Városház u.
2016. évben pénteki napokon esedékes szállítási időpontok a következők:
- 2016. január 8.
- 2016. február 5.
- 2016. március 4.
- 2016. április 1.
- 2016. május 6.
- 2016. június 3.
- 2016. július 1.
- 2016. augusztus 5.
- 2016. szeptember 2.
- 2016. október 7.
- 2016. november 4.
- 2016. december 2.
Mit gyűjthetünk, mit szállít el Társaságunk az ingatlanoktól!
Papír esetében: újságok, folyóiratok, füzetek, könyvek, hullámpapírok, kartondobozok, stb.
Társított italos doboz esetében: gyümölcslevek dobozai, tejes dobozok, kefires dobozok, stb.
Műanyag hulladék esetében: víztiszta és színes fóliák (kivéve a mezőgazdaságban használatos fólia), szatyrok, zacskók, tasakok, zsákok, kannák, flakonok (üdítős, sörös, tisztítószeres, samponos, stb.), kupakok, dugók, rekeszek, ládák, tálcák hordók, tartályok, stb.
Fém esetében: alumínium és vas italos dobozok (sörös, üdítős, energiaitalos), konzerves dobozok, stb.
Mit nem szállít el Társaságunk az ingatlanoktól!
A nem csomagolási műanyag és fém hulladékokat!
Műanyag hulladék esetében: mezőgazdaságban használatos fóliák, felfújható kerti medence, kerti szék, kerti asztal, gyerekkád, strandlabda, műanyag papucs, egyszer használatos műanyag étkészletek, KPE csövek, szivacs, lemezek, stb.
Fém esetében: csövek, kerítésdrót, lapos-, és szögvasak, lemezek, selejtes kerti szerszámok, ereszcsatorna, gépalkatrészek, stb.
Ezen hulladékokat az évente két alkalommal megtartott lomtalanítási akció ideje alatt szállítja el Társaságunk az ingatlanoktól, a lomtalanítás feltételei szerint, vagy azt Ügyfeleink a Kígyósi úton lévő Hulladékátrakó telepünkön ingyen elhelyezhetik.
Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos kérdéseivel kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, vagy tájékozódjon a honlapunkról!

VÁLOGASSUNK A HOLNAPÉRT!
******

A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. elérhetőségei:

Hibabejelentés:
Telefon: +36 66 362 377
A hibabejelentés nyomógomb segítségével az Ön hívása a diszpécserközpontba érkezik.
Fax: +36 66/362-377
E-mail: gyulaikozuzem@gyulaikozuzem.hu
Honlap: www.gyulaikozuzem.hu
Központi Ügyfélszolgálati Iroda:
5700 Gyula, Szent László u. 16.
E-mail: ugyfelszolgalat@gyulaikozuzem.hu
Telefonos ügyfélszolgálat: 66/362-377
Hétfő: 8.00 - 20.00
Kedd: 7.00 - 15.00
Szerda: 7.00 - 13.00
Csütörtök: 7.00 - 15.00
Péntek: 7.00 - 16.00
Az automata mérőállás rögzítés folyamatosan, a nap 24 órájában elérhető a www.gyulaikozuzem.hu oldalon vagy ingyenes mérőállás bejelentő számunkon: 06/80/922-035.

Írásban történő megkeresések küldhetők az alábbi címre:
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.
5700 Gyula, Szent László u. 16.
Postacím: 5701 Gyula, Pf. 38
*****
A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.-nél bérelhető önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek:
Gyula, Bodoky u. 1. sz. alatti, 129 m2 alapterületű üzlethelyiség, energetikai besorolása: E,
Gyula, Béke sgt. 14. sz. alatti 162 m2 alapterületű helyiség, melynek energetikai besorolása: FF,
Gyula, Béke sgt. 14. sz. alatti földszinti 156 m2, és 168 m2 alapterületű helyiségekre, melyek energetikai besorolása: FF,
Gyula, Bay téren lévő, 26 m2 alapterületű üzlethelyiség.
A helység bérbeadásával kapcsolatos bővebb tájékoztatás a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (Gyula, Szent László u. 16.) ügyfélszolgálatán, valamint a 66/521-203-as telefonszámon kérhető.

» Tovább

Számlázási rendszer változás

2016.03.08.

 Számlázási rendszer változás

 

 

Társaságunk hosszú évek óta alkalmazott gyakorlata szerint a havonta kiállított számlában két hónappal korábbi vízfogyasztás, illetve egy hónappal korábbi alapdíj került kiszámlázásra. Ügyfeleink jelzéseinek figyelembe vétele – mely szerint az előző havi fogyasztást szeretné fizetni –, illetve a számlázásra vonatkozó előírások változása miatt jelen számlában a 2016. év január és február havi vízfogyasztás együtt került kiszámlázásra Ügyfeleinknek. Ez a magyarázata annak, hogy a jelenlegi számlájának értéke a szokásosnál magasabb. Amennyiben a számla összegének rendezése egy összegben megterhelő lenne, részletfizetést kérhet Ügyfélszolgálati Irodánkban személyesen, e-mailben, vagy postai levélben.

Ezt követően minden hónapban Ügyfeleink viziközmű-szolgáltatási számlája az előző havi fogyasztás díjait tartalmazza.

 

„Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy számlázási rendszerünk változása miatt – Gyulán - a mérőállások diktálási ideje megváltozott. A diktálási időszakokról utcánként tájékozódhat.

 

Tájékoztatjuk továbbá Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a fenti időpont után maximum tárgyhó 20. napjáig bediktált mérőállásokat tudjuk figyelembe venni. Ezen időpont után érkező mérőállásokat az adott számlázási ciklusban nem tudjuk elfogadni.„

» Tovább
Akadálymentes verzió bekapcsolása

HIBABEJELENTÉS:

06-66/362-377

 

INGYENESEN HÍVHATÓ MÉRŐÁLLÁS BEJELENTŐ VONAL:
06-80/922-035

 

 gyulai virágok fesztiválja 2016

 

 

 

rss

© 2014 Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.        Általános információk        Email küldés        Mérőállás bejelentés        Igazolások kérése       Letölthető nyomtatványok

EXP

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ.
A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

Engedélyezem